Εκδήλωση για την Πράσινη Ενέργεια και τις Ενεργειακές Κοινότητες στο Δήμο Παλλήνης

0
1431

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου σε συνεργασία με το Δήμο Παλλήνης, εργαστήριο με αντικείμενο την  πράσινη ενέργεια και τον νέο θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Στο εργαστήριο αποκαλύφθηκε το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας με 60 συμμετέχοντες/ουσες. Σημαντική ήταν η παρουσία της εκπαιδευτικής κοινότητας και συζητήθηκε η ανάγκη της εκπαίδευσης των μαθητών/τριών και της σχολικής κοινότητας γενικότερα. Τον ρόλο του συντονισμού του εργαστηρίου ανέλαβε η εντεταλμένη Δημοτική σύμβουλος σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής κυρία Καλλιόπη Ζινέλη, η οποία συνέβαλλε σημαντικά στην επιτυχημένη υλοποίηση του εργαστηρίου. Τονίζεται επίσης η ενεργή συμμετοχή, σε όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου, του Δήμαρχου Παλλήνης κυρίου Αθανάσιου Ζούτσου, ο οποίος ανέπτυξε την εκτεταμένη προσπάθεια που ήδη έχει καταβάλει ο Δήμος Παλλήνης ώστε να γίνει πιο πράσινος και ενεργειακά αποδοτικός. Συμμετείχαν επίσης τοπικοί εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης κρίνεται αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία σχετικών δράσεων.

Δείτε εδώ και την σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης: http://www.pallini.gr/posts/2569

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο Δήμου Παλλήνης, με μια ενεργή τοπική αυτοδιοίκηση και ενεργούς πολίτες!

Ευελπιστούμε το πρόγραμμα να οδηγήσει σε νέες συνέργειες και μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα.