Ψηφιακή Εφαρμογή

0
2121

Σας παρουσιάζουμε την ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή».

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή αυτή μπορεί κανείς να κατανοήσει καλύτερα την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Παρέχονται πληροφορίες και ορισμοί ξεκινώντας από τον γενικό ορισμό της ενέργειας και των μορφών και πηγών ενέργειας. Περισσότερη έμφαση δίνεται στην ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και στην ηλιακή ενέργεια η οποία τροφοδοτεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο για την κατανόηση του λογαριασμού της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και της κατανάλωσης οικιακών συσκευών. Η γνώση αυτή είναι σημαντική για τον υπολογισμό των οικιακών ενεργειακών αναγκών, για την εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας και είναι απαραίτητη για τον βέλτιστο σχεδιασμό φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής.

Η εφαρμογή αυτή στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση φωτοβολταϊκών συστημάτων με μια επισκόπηση του συστήματος και εστιάζοντας στη βασική δομική μονάδα η οποία είναι η ηλιακή κυψέλη. Ο χρήστης αλλάζοντας συνθήκες ηλιοφάνειας και θερμοκρασίας μπορεί να δει πώς επηρεάζεται η λειτουργία της ηλιακής κυψέλης και του φωτοβολταϊκού πλαισίου.

Τέλος παρουσιάζεται αναλυτικά το φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο του έργου «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή». Για αυτό το σύστημα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης παραγωγής και κατανάλωσης μέσα από την εφαρμογή.

Πλοηγηθείτε ελεύθερα εδώ