Φωτοβολταϊκό Σύστημα στο πλαίσιο του έργου: δείτε τα χαρακτηριστικά του!

0
1721

Το φωτοβολταϊκό (Φ/Β) σύστημα του έργου σχεδιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2019, κατά τον ίδιο μήνα έγιναν οι παραγγελίες και η αγορά του εξοπλισμού και των υλικών, ενώ το σύστημα εγκαταστάθηκε στην ταράτσα του ΔΙΕΚ Κηφισιάς στα μέσα Οκτωβρίου 2019.

Μελλοντικά το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο μέσω κατάλληλου Φ/Β αντιστροφέα.

Ακολουθεί το σχέδιο του Συστήματος και λίγα λόγια για αυτό από το «Σχολείο της Γης»:

View Fullscreen

Το φωτοβολταϊκό (Φ/Β) σύστημα που σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε στα πλαίσια του έργου, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να έρθουν σε επαφή τόσο με διασυνδεδεμένα όσο και με αυτόνομα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το σύστημα έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για αυτόνομη λειτουργία, αλλά δίνει και τη δυνατότητα για μελλοντική διασύνδεση στο δίκτυο. Η Φ/Β γεννήτρια είναι συνδεδεμένη σε συστοιχία συσσωρευτών, που προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε αυτή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών από φορτία φωτισμού.

Το σύστημα αποτελείται από μία φωτοβολταϊκή γεννήτρια ονομαστικής ισχύος 2.9kW, που έχει εγκατασταθεί στην ταράτσα του ΔΙΕΚ Κηφισίας σε νότιο προσανατολισμό. Το συγκεκριμένο σημείο τοποθέτησης των βάσεων της Φ/Β γεννήτριας, προσφέρει την μέγιστη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς αποφεύγει έντονες σκιάσεις από γειτονικά κτήρια και οικίσκους, τόσο κατά την ανατολή αλλά και κατά την δύση, ενώ το μεσημέρι δεν έχει καμία σκίαση. Τα δέκα Φ/Β πλαίσια ονομαστική ισχύος 290Wp το κάθε ένα, είναι συνδεδεμένα σε σειρά ανά ζεύγη και στη συνέχεια σε πέντε παράλληλους κλάδους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται περαιτέρω η μείωση της παραγόμενης ισχύος σε περίπτωση σκίασης της Φ/Β γεννήτριας.

Η Φ/Β γεννήτρια συνδέεται στη συστοιχία συσσωρευτών μέσω του ρυθμιστή φόρτισης, ο οποίος φροντίζει για τη σωστή φόρτισή τους, αλλά και για την αποσύνδεση της Φ/Β γεννήτριας όταν η συστοιχία είναι πλήρως φορτισμένη. Η τάση λειτουργίας της συστοιχίας συσσωρευτών, αλλά και συνολικά του αυτονόμου συστήματος, είναι 24V DC ενώ η χωρητικότητα της συστοιχίας είναι 378Ah συνολικά, αποτελούμενη από τέσσερις συσσωρευτές τάσης 12V DC και χωρητικότητας 189Ah ο κάθε ένα σε ρυθμό εκφόρτισης C10, που είναι συνδεδεμένοι δύο σε σειρά και σε δύο παράλληλους κλάδους. Τα φορτία φωτισμού έχουν επιλεχθεί έτσι ώστε να εκφορτίζουν τη συστοιχία μέχρι και 45% βάθος εκφόρτισης, λειτουργία η οποία επιτρέπει 1500 κύκλους, δηλαδή διάρκεια ζωής 4 χρόνων. Οι συσσωρευτές είναι κλειστού τύπου AGM, έτσι ώστε να μην χρειάζονται προσθήκη υγρών και συντήρηση από το χρήστη.

Τα φορτία τροφοδοτούνται με τάση δικτύου 230V 50Hz, μέσω αντιστροφέα ονομαστικής ισχύος 400W, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αποκόπτει την τροφοδοσία των φορτίων όταν η συστοιχία των συσσωρευτών έχει εκφορτιστεί πλήρως, δηλαδή περίπου στο 75% βάθος εκφόρτισης. Τα φορτία αποτελούνται από τρεις προβολείς LED ισχύος 100W και από μία φωτεινή πινακίδα ισχύος 130W.

Το σύστημα επίσης αποτελείται από δύο ηλεκτρολογικούς πίνακες διακοπτών και ασφαλειών, ένας στο DC και ένας στο AC. Όλοι οι αγωγοί είναι διαστασιολογημένοι για χαμηλές πτώσεις τάσης και μικρές θερμικές απώλειες, ενώ είναι προστατευμένοι από κατάλληλες ασφάλειες. Επίσης αντικεραυνική προστασία έχει εγκατασταθεί στους αγωγούς που συνδέουν τη Φ/Β γεννήτρια με το ρυθμιστή φόρτισης, ενώ τα Φ/Β πλαίσια, οι βάσεις τους και τα μεταλλικά περιβλήματα των συσκευών είναι γειωμένα.

Τέλος, το σύστημα έχει τη δυνατότητα καταγραφής δεδομένων και αποστολή αυτών σε διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι χρήστες μπορούν να δουν τόσο την παραγωγή όσο και την κατανάλωση του συστήματος σε βάθος χρόνου.

Στο παρακάτω πίνακα παρατίθεται ο εξοπλισμός του συστήματος:

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ
Φ/Β πλαίσια ES-POLY 290
Βάσεις Φ/Β ECO//SUN Δώμα Portrait
Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Smart Solar MPPT 150/100-Tr
Συσσωρευτές Rolls S12-230AGM
Αντιστροφέας αυτόνομος Victron Phoenix 24/500 VE.Direct Schuko
Αντιστροφέας Φ/Β δικτύου Delta H3A Flex
Καταγραφή και επικοινωνία δεδομένων Victron Venus GX