Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή» (από εδώ και στο εξής «έργο») αποτελεί μια πρόκληση και ένα πρότυπο συνεργασίας μεταξύ Δήμων, ΜΚΟ, πολιτών και κατοίκων πόλεων, Συνοικιακών Συμβουλίων, επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ τους αλλά και με το Πράσινο Ταμείο. Το γεγονός της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων, οργανισμών και πολιτών, αποτελεί από μόνο του ειδικό ενδιαφέρον και συνάδει με τον 17o ΣΒΑ του ΟΗΕ / AGENDA 2030.

Στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην ανάλυση  και στη διάχυση του έργου συμμετέχουν: 

 • Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece (Δικαιούχος)
  • Υποστήριξη της ομάδας έργου
  • Συνεισφορά στη διάχυση του έργου
  • Προώθηση της έρευνας για την Πράσινη Ενέργεια
 • Community Energy River- CER (Συμβουλευτική και τεχνική εταιρία Μηχανικών ΕΜΠ για τις Ενεργειακές Κοινότητες σε συνεργασία, για το έργο αυτό, με την Μάρθα Πέτσιου-Βάρναλη, Αντιπρόεδρο του Συνοικιακού Συμβουλίου της Νέας Ερυθραίας, για την επικοινωνία με το Δήμο Κηφισιάς και τη δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων σε τοπικό επίπεδο)
  •  Υλοποίηση των εργαστηρίων για τις Ενεργειακές Κοινότητες, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Πράσινη Ενέργεια
  • Συντονισμός της εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος
  • Συντονισμός υλοποίησης του επιτραπέζιου παιχνιδιού Energopoly και συνεισφορά σε επιμέρους ανάγκες σχεδιασμού και ανάπτυξης του υλικού και των κανόνων του
  • Συντονισμός της ομάδας έργου σχετικά με τη δημοσιοποίηση των εργαστηρίων και εκδηλώσεων του Έργου 
  • Επικοινωνία με τους ωφελούμενους Δήμους
  • Υλοποίηση της ψηφιακής εφαρμογής
  • Υλοποίηση της έρευνας για την Πράσινη Ενέργεια
  • Συμβολή στις εκθέσεις αναφοράς και την οικονομική παρακολούθηση του έργου
 • Σχολείο της Γης (Επιμόρφωση – σχεδιασμός και κατασκευή συστημάτων ΑΠΕ)
  • Υλοποίηση των εργαστηρίων σχεδιασμού και εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος
  • Εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δημόσιο ΙΕΚ Κηφισιάς
 • Απόστολος Κυρίτσης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ)
 • Με την ευγενική συνεισφορά του Κωνσταντίνου Κυρίτση (Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
  • Έρευνα ανάλυσης, εφικτότητας και σχεδιαστικού προσδιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας των ενεργειακών κοινοτήτων
  • Συνεισφορά στη διαμόρφωση βασικών κανόνων επιτραπέζιου παιχνιδιού Energopoly
 • SUSAMI CREATIVE ΑGENCY (δημιουργικό γραφείο για branding και design)
  • Γραφιστικός σχεδιασμός του επιτραπέζιου παιχνιδιού Energopoly
 • Γιάννης Στεργίου
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση του blog του Έργου
 • Αλεξάνδρα Μασμανίδου 
  • Βιντεοσκόπηση τελικής εκδήλωσης, συγκέντρωση υλικού και προετοιμασία βίντεο Έργου
 • Δήμος Κηφισιάς και Δήμος Παλλήνης, ωφελούμενοι Δήμοι του Έργου

Το έργο έχει πιλοτικό χαρακτήρα. Ο στόχος είναι να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο και να αποτελέσει κέντρο ενημέρωσης, τόσο για τη σχολική κοινότητα, όσο και για την τοπική κοινωνία, δίνοντάς της τη δυνατότητα να  μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα και να συμμετάσχει ενεργά στο σχεδιασμό ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του συμμετοχικού σχεδιασμού.

Το έργο κινείται σε δύο παράλληλους άξονες.

Ο ένας άξονας έχει ως θέμα το σχεδιασμό και την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (ως την κύρια μορφή αποκεντρωμένης παραγωγής καθαρής ενέργειας) και ο δεύτερος τις ενεργειακές κοινότητες ως αναγκαίο βήμα προς την ενεργειακή δημοκρατία. Στόχος είναι, καθώς αναπτύσσεται γνώση σε κάθε άξονα, να αποκαλύπτονται νέες δυνατότητες όπως για παράδειγμα η δυνατότητα ελάττωσης του κόστους αρχικής επένδυσης σε φωτοβολταϊκά αν αυτή η επένδυση γίνει από περισσότερα άτομα, δηλαδή μια ενεργειακή κοινότητα.

Κάθε άξονας περιλαμβάνει έρευνα και δύο είδη δράσεων, εκπαίδευσης/ ενημέρωσης και εφαρμογής/ απόδειξης.

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός θα αποτελέσει βασικό μεθοδολογικό εργαλείο ώστε να υλοποιηθεί επιτυχώς ο συσχετισμός των δράσεων.

Στόχοι του έργου είναι:

 • να αναδείξει τα οφέλη της αποκεντρωμένης και πράσινης παραγωγής ενέργειας για τους πολίτες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία συνολικά
 • να αποδείξει το θετικό αντίκτυπο της παραγωγής πράσινης ενέργειας, υλοποιώντας ένα πιλοτικό έργο φωτοβολταϊκών σε χώρο του Δήμου Κηφισιάς, το οποίο λειτουργεί ως κέντρο γνώσης τόσο για το Δήμο Κηφισιάς (άμεσα) όσο και για τους συμμετέχοντες Δήμους αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία
 • να εκπαιδεύσει μέσω
  • σχετικών ενημερωτικών/εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία και στη γειτονιά
  • ηλεκτρονικού εργαλείου κατανόησης των ενεργειακών καταναλώσεων και της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
  • της συμμετοχής πολιτών στη μελέτη του Φωτοβολταϊκού Πάρκου (επεξήγηση παραμέτρων που επηρεάζουν τον σχεδιασμό αποδοτικού Φωτοβολταϊκού Πάρκου, ανάλυση θετικών επιπτώσεων από την κατασκευή του Φωτοβολταϊκού Πάρκου τόσο στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου όσο και στην μείωση των εκπομπών άνθρακα) – αφορά το Δήμο Κηφισιάς
  • της συμμετοχής πολιτών στην εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου για καλύτερη κατανόηση των αναγκαίων βημάτων – αφορά το Δήμο Κηφισιάς
  • της συνολικής ευαισθητοποίησης των πολιτών προς την καθαρή ενέργεια, τις ενεργειακές κοινότητες αλλά και την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την κατανόηση και σχεδιασμό των κατάλληλων λύσεων σε σύγχρονα περιβαλλοντικά θέματα
 • να στηρίξει τη δημιουργία πρότυπης ενεργειακής κοινότητας με τη συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς. Στα πλαίσια του έργου θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο: μια ψηφιακή εφαρμογή. Αυτή η ψηφιακή εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα να παρακολουθείται η λειτουργία του έργου και θα είναι βοηθητική στην επεξήγηση των παραγόντων και παραμέτρων τα οποία επηρεάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Στοιχεία επικοινωνίας –  Πληροφορίες:
Μάγια Ανδρέου 6936613786
Μάρθα Βάρναλη 6972135313