Στίς 17 Απριλίου 2019, στο πλαίσιο του έργου ο Κώστας Λατούφης εξήγησε στους συμμετέχοντες τα βασικά δεδομένα για το σχεδιασμό ενός φωτοβολταϊκού Συστήματος. Η γνώση αυτή μπορεί να τους βοηθήσει στην αξιολόγηση μελλοντικών βημάτων της ενεργειακής κοινότητας στην οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. 

Δείτε εδώ την παρουσίαση που έγινε:

View Fullscreen