Θέματα που συζητήθηκαν στο εργαστήριο!

Στο εργαστήριο για την σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας ήρθαν 32 ενδιαφερόμενοι/ες με πολύ διαφορετικά προφίλ. Μηχανικοί, δημότες του Δήμου Κηφισιάς, γειτονικών Δήμων αλλά και του κέντρου της Αθήνας, startuppers και εκπρόσωποι μεγάλων εταιριών από τον κλάδο της ενέργειας, εκπρόσωποι κομμάτων, ελεύθεροι επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί, άνεργοι και συνταξιούχοι.

Το εργαστήριο ξεκίνησε καλώντας τους συμμετέχοντες να γράψουν τους τρόπους με τους οποίους φαντάζονται ότι μια Ενεργειακή Κοινότητα μπορεί να ωφελήσει την γειτονιά. 

Ακολουθούν οι ιδέες που προέκυψαν:

•Καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας

•Ενεργοποίηση πολιτών στα κοινά, συνεργασία

•Ενεργειακή αυτονομία

•Προώθηση της καθαρής ενέργειας

•Διαχείριση επιμέρους χρηματοδοτήσεων από πολίτες για την εγκατάσταση νέων πάρκων ηλιακής ενέργειας, συν-κατοχή

•Μείωση του οικολογικούς αποτυπώματος

•Ενημέρωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων

•Καινοτομία

•Εθελοντική εργασία, συνεργασία σε επίπεδο γειτονιάς

Στην συνέχεια, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν διεξοδικά για το νέο Νόμο για τις Ενεργειακές Κοινότητες και τις δυνατότητες που αυτός δίνει.

Μπορείτε εδώ να δείτε την παρουσίαση:

View Fullscreen

Τέλος, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες εργασίας – φανταστικές κοινότητες – και συζήτησαν πάνω σε συγκεκριμένα σενάρια που τους δόθηκαν.

Τα ζητούμενα – προκλήσεις του μέλλοντος είναι να διευκρινιστούν ζητήματα όπως εάν τα μέλη μιας κοινότητας θα πρέπει να ασφαλίζονται καθώς και να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι ένα υπόδειγμα καταστατικού ώστε να μπορούν ευκολότερα να λάβουν αποφάσεις. 

Συζητήθηκε πολύ και η δυνατότητα χρηματοδότησης της κοινότητας που θα δημιουργηθεί από κάποιο ΕΣΠΑ. Ωστόσο σημειώνουμε ότι κάποιοι συμμετέχοντες ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για το όραμα της κοινότητας και το όφελος που μπορεί να προσφέρει στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία, τονίζοντας κάτι αληθές: μια Ενεργειακή Κοινότητα θα συμβεί, όχι μόνο για οικονομικά αλλά και για περιβαλλοντικά οφέλη! Αφορά ξεκάθαρα τις τοπικές κοινωνίες και είναι πλέον αναγκαίο οι πολίτες να αρχίζουν να αναζητούν εναλλακτικές για την ενέργεια που καταναλώνουν!

Lab Designed by Community Energy River IKE

#Ηενέργειασταχέριατωνπολιτών!

#ΣυμμετοχικόςΣχεδιασμός

#ΠράσινηΕνέργεια

Εάν κάποιος/α επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του/της ή εάν διαθέτει κάποιο οικόπεδο που θα τον/την ενδιέφερε να ενοικιάσει στην Ενεργειακή Κοινότητα για έργο ή οποιαδήποτε άλλη επιθυμία/ ιδέα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας είτε μέσω email είτε τηλεφωνικά στο 6936613786 (Μάγια Ανδρέου, CER) ή στο 6972135313 (Μάρθα Βάρναλη, Συνοικιακό) ώστε να συγκεντρώσουμε όλες τις δυνατότητες της ομάδας και να προχωρήσουμε σε σύσταση και συγκεκριμένο σχέδιο Ενεργειακής Κοινότητας.