Την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 μαζευτήκαμε και πάλι στο φιλόξενο χώρο του Πράσινου Ταμείου για το δεύτερο Εργαστήριο για τις Ενεργειακές Κοινότητες. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του εργαστηρίου ήταν ότι το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν μηχανικοί και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας. Το θεωρητικό μέρος του εργαστηρίου προχώρησε πολύ γρήγορα, αφού οι συμμετέχοντες ήταν επαγγελματίες. Από την Community Energy River  παρουσιάστηκε μια ενδεικτική πρόταση έργου παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ισχύος 100kW.   Πάνω σε αυτό το παράδειγμα η κουβέντα εστιάστηκε σε τεχνικά θέματα όπως για παράδειγμα  η περίοδος αποπληρωμής του έργου, τα κόστη συντήρησης του φωτοβολταϊκού πάρκου, ο βαθμός απόδοσης επένδυσης (IRR) του έργου καθώς και τα οφέλη πιθανής χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν παρόν και ο κύριος Γιώργος Μάρκου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος συμμετείχε στην συγγραφή του Νόμου 4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες και βοήθησε πολύ στην κουβέντα ενθαρρύνοντας τους ενδιαφερόμενους.

Επικεντρωθήκαμε στην ευκαιρία που μας δίνει το πρόγραμμα για να γίνει σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας. Παρουσιάστηκε και συζητήθηκε ένα υπόδειγμα καταστατικού της Ενεργειακής Κοινότητας. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη ύπαρξης ενός αναλυτικού καταστατικού που θα διασφαλίζει τους συμμετέχοντες σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του συνεταιρισμού και την ευθύνη συμμετοχής τους. Επίσης, οι στόχοι και το όραμα της Ενεργειακής Κοινότητας φάνηκε πολύ σημαντικό για την λειτουργία της ομάδας και τον συντονισμό της σε ένα κοινό όραμα. Τέλος, συζητήθηκε το κατά πόσο χρειάζεται η προς σύσταση Ενεργειακή Κοινότητα να έχει καταλήξει στο πρώτο της έργο ή όχι. Σίγουρα, όπως ανέφεραν κάποιοι συμμετέχοντες, θα ήταν καλό η Κοινότητα να έχει πλάνο για τα πρώτα της βήματα, ωστόσο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Η Ενεργειακή Κοινότητα ξεκινάει πρώτα θέτοντας τους στόχους και στην συνέχεια τα μέλη, με την συνεισφορά του διοικητικού συμβουλίου και την υποστήριξη της Community Energy River και του Ελληνικού Δικτύου Φίλοι της Φύσης, μέσω του έργου ¨Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή¨, μπορούν να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα, να συγκεντρώσουν το αναγκαίο κεφάλαιο, να βρουν τον χώρο (εάν πρόκειται για παραγωγή ενέργειας) και να προχωρήσουν στην υλοποίηση. Συζητήθηκε τέλος το εάν τα μέλη θα πρέπει να ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, το οποίο και απαντήθηκε στο εργαστήριο τις 10/6/2019 στη Βίλα Κώστα, ύστερα από ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα.

Κλείνοντας, το ενδιαφέρον της κοινότητας των μηχανικών είναι πολύ ενθαρρυντικό για την εξέλιξη του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων και θα βοηθήσει τους πολίτες να πάρουν την ενέργεια στα χέρια τους!